By John Pisani | April 9, 2013 - 7:25 am - Posted in Imfittex, Pulizija, Pulizija tad-Distrett, Serq, Tfittxija

Zewg karozzi spiccaw bla roti

Karozza Rover u Trooper Isuzu kmieni t-Tnejn filghodu spiccaw minghajr roti meta xi hadd seraqhom meta dawn kienu pparkjati fit-telgha ta’ Hal Luqa qrib l-istamperija tal-Union Print.

Il-hallelin serqu l-erba’ roti tar-Rover wara li ghollewha b’jack ahmar li ntuza wkoll biex serqu tlieta minn erba’ roti tal-Isuzu li thalla fuq gebel u l-jack.

Persuna li tkellmet ma’ KRONAKA f’MALTA qaltilna li ghall-habta tas-7.00 a.m. innotat karozza Fiat Uno qed tkun imbuttata fid-direzzjoni ta’ Hal Qormi li fiha kien hemm numru ta’ roti bir-rimijiet.

Il-Pulizija ghamlu tfittxija ghall-karozza Fiat izda rrizultat fin-negattiv.

Din is-serqa qed tigi nvestigata mill-Pulizija tad-Distrett immexxijin mill-Ispettur Frans Micallef flimkien mas-Surgent Saviour Camilleri.

This entry was posted on Tuesday, April 9th, 2013 at 07:25 and is filed under Imfittex, Pulizija, Pulizija tad-Distrett, Serq, Tfittxija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.